SIZE CHART

03 April 2020

เชิ้ตของทางร้านแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. รุ่น Premium กระดุมเปลือกหอย มีเสื้อ ชายสลิมปกกระดุม/หญิงแขนยาว/หญิงแขนกุด ปัก เครื่องบินกระดาษเท่านั้น
2. รุ่น Original กระดุมไม้ มีเสื้อ ชายสลิมปกกระดุม/ชายคอจีนทรงตรง/ชายแขนสั้น/หญิงแขนยาว/หญิงแขนสั้น/หญิงแขนกุด เปลี่ยนลายปักทุก collectionไซส์ชาร์ตทรงสลิม ปกกระดุม ทั้ง Premium+Originalไซส์ชาร์ตทรงตรง คอจีน มีเฉพาะ กระดุมไม้ไซส์ชาร์ต แขนสั้นทรงตรง มีเฉพาะกระดุมไม้ไซส์ชาร์ต แขนยาวหญิง ทั้ง Premium + Originalไซส์ชาร์ต แขนกุดหญิง ทั้ง Premium + Originalไซส์ชาร์ต แขนสั้นหญิง มีเฉพาะกระดุมไม้